Bảng giá tour quốc tế

Bảng giá tour quốc tế

STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
1 HÀ TĨNH – VIENTIANE – LUONG PRABANG – XIÊNG KHUANG
Máy bay và Ô tô
Download Tour File:  
6N - 5 Đ
24/5/2019
3 Sao 10.900.000
Đặt Tour
2 TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Máy bay và Ô tô
Download Tour File:  
6N - 5 Đ
30/5/2019
4 sao 15.200.000
Đặt Tour
3 SIÊM RIỆP – PHNÔM PÊNH
Ô Tô
Download Tour File:  
4N-3Đ
13/6/2019
3 Sao 4.250.000
Đặt Tour
4 SINGAPORE – INDONESIA – MALAYSIA
Máy bay và ô tô
Download Tour File:  
6N - 5Đ
20/6/2019
3 sao 11.800.000
Đặt Tour
5 SIHANOUK VILLE – KOH RONG – KÉP – OUDONG
ô tô
Download Tour File:  
4N - 3Đ
16/5/2019
3 sao 3.890.000
Đặt Tour
6 THAM QUAN ĐÀI LOAN
Máy bay và ô tô
Download Tour File:  
5N - 4Đ
02/7/2019
3 sao 11.900.000
Đặt Tour

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin