Bảng giá Tour trong nước

Bảng giá Tour trong nước

STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
1 SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
22/6/2020; 4/7/2020; 28/7/2020; 01/8/2020; 26/8/2020
4 sao 1.180.000
Đặt Tour
2 HỒ CỐC BEACH RESORT - TẮM KHOÁNG NÓNG BÌNH CHÂU
Ô tô
Download Tour File:  
2N-1Đ
30/5/2020; 11/6/2020; 27/6/2020; 6/7/2020; 25/7/2020; 5/8/2020; 22/8/2020
4 sao 1.180.000
Đặt Tour
3 SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
9/6/2020; 8/7/2020; 5/8/2020; 24/8/2020
4 sao & 3 sao 1.880.000
Đặt Tour
4 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
15/6/2020; 20/7/2020; 17/8/2020
4 sao & 3 sao 1.880.000
Đặt Tour
5 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC
ô tô
Download Tour File:  
4N - 3Đ
2/6/2020; 30/6/2020; 14/7/2020; 11/8/2020
4 sao & 3 sao 2.590.000
Đặt Tour
6 THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
13/6/2020; 24/6/2020; 2/7/2020; 18/7/2020; 30/7/2020; 15/8/2020; 20/8/2020; 27/8/2020
5 sao 1.900.000
Đặt Tour
7 THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
17/6/2020; 22/7/2020; 5/8/2020
5 sao 3.290.000
Đặt Tour
8 LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
20/6/2020; 11/7/2020; 16/7/2020; 3/8/2020; 29/8/2020
4 sao 1.600.000
Đặt Tour
9 NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
26/5/2020; 29/6/2020; 28/7/2020; 11/8/2020
4 sao 2.750.000
Đặt Tour
10 PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG
ô tô
Download Tour File:  
2N-1Đ
18/6/2020; 27/6/2020; 4/7/2020; 14/7/2020; 01/8/2020; 13/8/2020; 29/8/2020
4 sao 1.530.000
Đặt Tour
11 NGHỈ DƯỠNG PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
23/6/2020; 29/7/2020; 19/8/2020
4 sao 2.560.000
Đặt Tour
12 BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
23/5/2020; 01/6/2020; 13/6/2020; 2/7/2020; 11/7/2020;; 8/8/2020; 27/8/2020; 3/9/2020
4 sao 1.150.000
Đặt Tour

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin