Bảng giá Tour trong nước

Bảng giá Tour trong nước

STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
1 SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
06/02/2020; 15/2/2020; 27/2/2020; 5/3/2020
4 sao 1.130.000
Đặt Tour
2 HỒ CỐC BEACH RESORT - TẮM KHOÁNG NÓNG BÌNH CHÂU
Ô tô
Download Tour File:  
2N-1Đ
29/02/2020
4 sao 1.430.000
Đặt Tour
3 SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
24/2/2020; 03/3/2020
4 sao & 3 sao 1.800.000
Đặt Tour
4 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
11/02/2020
4 sao & 3 sao 1.800.000
Đặt Tour
5 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC
ô tô
Download Tour File:  
4N - 3Đ
17/02/2020
4 sao & 3 sao 2.490.000
Đặt Tour
6 THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
12/2/2020
5 sao 3.480.000
Đặt Tour
7 THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
22/2/2020; 26/2/2020; 7/3/2020
5 sao 1.990.000
Đặt Tour
8 LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
13/02/2020; 29/02/2020
4 sao 1.600.000
Đặt Tour
9 BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
08/02/2020
4 sao 1.250.000
Đặt Tour
10 NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
19/02/2020
4 sao 2.700.000
Đặt Tour
11 NGHỈ DƯỠNG TẠI BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
26/02/2020
4 sao 1.860.000
Đặt Tour
12 CẦU KÍNH HỒ TÀ ĐÙNG – THÁC ĐỨNG – SUỐI MƠ
Ô Tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
21/02/2020
3 sao 2.390.000
Đặt Tour

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin