Bảng giá Tour trong nước

Bảng giá Tour trong nước

STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
1 SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
29/9/2020; 3/10/2020; 10/10/2020; 15/10/2020; 29/10/2020
4 sao 1.180.000
Đặt Tour
2 SEAVA HỒ TRÀM - TẮM KHOÁNG NÓNG BÌNH CHÂU
Ô tô
Download Tour File:  
2N-1Đ
1/10/2020; 24/10/2020; 5/11/2020
4 sao 1.180.000
Đặt Tour
3 SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
28/9/2020; 30/9/2020; 5/10/2020; 20/10/2020; 28/10/2020 ;3/11/2020
4 sao & 3 sao 1.880.000
Đặt Tour
4 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
22/9/2020; 12/10/2020
4 sao & 3 sao 1.880.000
Đặt Tour
5 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC
ô tô
Download Tour File:  
4N - 3Đ
6/10/2020; 26/10/2020
4 sao & 3 sao 2.590.000
Đặt Tour
6 THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
26/9/2020; 10/10/2020; 28/10/2020; 11/11/2020
5 sao 1.900.000
Đặt Tour
7 THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
14/10/2020
5 sao 3.290.000
Đặt Tour
8 LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
8/10/2020; 31/10/2020
4 sao 1.600.000
Đặt Tour
9 NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
29/9/2020; 20/10/2020
4 sao 2.750.000
Đặt Tour
10 PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG
ô tô
Download Tour File:  
2N-1Đ
6/10/2020; 10/10/2020; 26/10/2020; 7/11/2020
4 sao 1.530.000
Đặt Tour
11 NGHỈ DƯỠNG PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
13/10/2020
4 sao 2.560.000
Đặt Tour
12 BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
17/10/2020; 22/10/2020; 3/11/2020
4 sao 1.150.000
Đặt Tour

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin