Bảng giá Tour trong nước

Bảng giá Tour trong nước

STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
1 SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
4/6/2019; 10/6/2019;19/6/2019; 29/6/2019; 02/7/2019
4 sao 1.220.000
Đặt Tour
2 BIỂN HỒ CỐC – HỒ CỐC BEACH RESORT
Ô tô
Download Tour File:  
2N-1Đ
23/5/2019; 27/5/2019; 01/6/2019; 12/6/2019; 27/6/2019; 9/7/2019
4 sao 1.220.000
Đặt Tour
3 SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
22/5/2019; 29/5/2019; 5/6/2019; 25/6/2019; 10/7/2019
4 sao & 3 sao 1.890.000
Đặt Tour
4 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
11/6/2019
4 sao & 3 sao 1.890.000
Đặt Tour
5 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC
ô tô
Download Tour File:  
4N - 3Đ
20/5/2019; 17/6/2019
4 sao & 3 sao 2.590.000
Đặt Tour
6 THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
25/5/2019;30/5/2019; 4/6/2019; 22/6/2019; 27/6/2019; 10/7/2019
5 sao 2.260.000
Đặt Tour
7 THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
12/6/2019
5 sao 3.880.000
Đặt Tour
8 LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
28/5/2019; 6/6/2019; 26/6/2019; 4/7/2019
4 sao 1.620.000
Đặt Tour
9 NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
22/5/2019; 18/6/2019; 16/7/2019
4 sao 2.730.000
Đặt Tour
10 BIỂN LONG HẢI – RESORT BA SON
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
20/6/2019; 1/6/2019; 25/5/2019; 15/6/2019; 6/7/2019
2 sao 1.050.000
Đặt Tour
11 BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
18/5/2019; 8/6/2019; 13/7/2019
4 sao 1.350.000
Đặt Tour
12 NGHỈ DƯỠNG TẠI BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
10/6/2019; 2/7/2019
4 sao 1.980.000
Đặt Tour

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin