Bảng giá Tour trong nước

Bảng giá Tour trong nước

STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
1 SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
27/7/2019; 30/7/2019; 05/8/2019; 07/8/2019; 12/8/2019; 17/8/2019; 02/9/2019; 7/9/2019
4 sao 1.220.000
Đặt Tour
2 BIỂN HỒ CỐC – HỒ CỐC BEACH RESORT
Ô tô
Download Tour File:  
2N-1Đ
01/8/2019; 27/8/2019; 14/9/2019
4 sao 1.220.000
Đặt Tour
3 SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
06/8/2019; 21/8/2019; 11/9/2019
4 sao & 3 sao 1.890.000
Đặt Tour
4 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
14/8/2019
4 sao & 3 sao 1.890.000
Đặt Tour
5 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC
ô tô
Download Tour File:  
4N - 3Đ
19/8/2019
4 sao & 3 sao 2.590.000
Đặt Tour
6 THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
31/7/2019; 8/8/2019; 17/8/2019; 29/8/2019; 10/9/2019
5 sao 2.260.000
Đặt Tour
7 THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
21/8/2019
5 sao 3.880.000
Đặt Tour
8 LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
30/7/2019; 06/8/2019; 27/8/2019
4 sao 1.620.000
Đặt Tour
9 NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
14/8/2019
4 sao 2.730.000
Đặt Tour
10 BIỂN LONG HẢI – RESORT BA SON
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
10/8/2019
2 sao 1.180.000
Đặt Tour
11 BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG
ô tô
Download Tour File:  
2N - 1Đ
24/8/2019; 7/9/2019
4 sao 1.350.000
Đặt Tour
12 NGHỈ DƯỠNG TẠI BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG
ô tô
Download Tour File:  
3N - 2Đ
31/7/2019; 12/8/2019
4 sao 1.980.000
Đặt Tour

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin