TOUR 01 NGÀY

TOUR 01 NGÀY

LÀNG NỔI TÂN LẬP – CÔNG VIÊN KỲ QUAN THẾ GIỚI

1 Ngày 17/04/2020; 03/05/2020 ô tô
530.000 VND

TỨ ĐỘNG TÂM - CHÙA LÁ SEN

Đi trong ngày 24/4/2020 Ô Tô
480.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin