TOUR BÌNH CHÂU - VŨNG TÀU

TOUR BÌNH CHÂU - VŨNG TÀU

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 29/9/2020; 3/10/2020; 10/10/2020; 15/10/2020; 29/10/2020 ô tô
1.180.000 VND

SEAVA HỒ TRÀM - TẮM KHOÁNG NÓNG BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 1/10/2020; 24/10/2020; 5/11/2020 Ô tô
1.180.000 VND

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

3 ngày 2 đêm 28/9/2020; 30/9/2020; 5/10/2020; 20/10/2020; 28/10/2020 ;3/11/2020 ô tô
1.880.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH

3 ngày 2 đêm 22/9/2020; 12/10/2020 ô tô
1.880.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

4 ngày 3 đêm 6/10/2020; 26/10/2020 ô tô
2.590.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)

2 ngày 1 đêm 26/9/2020; 10/10/2020; 28/10/2020; 11/11/2020 ô tô
1.900.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

3 ngày 2 đêm 14/10/2020 ô tô
3.290.000 VND

LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

2 ngày 1 đêm 8/10/2020; 31/10/2020 ô tô
1.600.000 VND

NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

3 ngày 2 đêm 29/9/2020; 20/10/2020 ô tô
2.750.000 VND

PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG

2 ngày 1 đêm 6/10/2020; 10/10/2020; 26/10/2020; 7/11/2020 ô tô
1.530.000 VND

NGHỈ DƯỠNG PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG

3 ngày 2 đêm 13/10/2020 ô tô
2.560.000 VND

BIỂN VŨNG TÀU – VỊNH MARINA

3 ngày 2 đêm 19/10/2020 Ô Tô
1.690.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin