TOUR BÌNH CHÂU - VŨNG TÀU

TOUR BÌNH CHÂU - VŨNG TÀU

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 7/7/2020; 28/7/2020; 01/8/2020; 20/8/2020; 26/8/2020 ô tô
1.180.000 VND

HỒ CÓC BEACH RESORT - TẮM KHOÁNG NÓNG BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 6/7/2020; 21/7/2020; 18/7/2020; 5/8/2020; 22/8/2020 Ô tô
1.180.000 VND

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

3 ngày 2 đêm 8/7/2020; 27/7/2020; 29/7/2020; 5/8/2020; 10/8/2020; 24/8/2020 ô tô
1.880.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH

3 ngày 2 đêm 20/7/2020; 17/8/2020 ô tô
1.880.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

4 ngày 3 đêm 6/7/2020; 14/7/2020; 11/8/2020 ô tô
2.590.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)

2 ngày 1 đêm 18/7/2020; 30/7/2020; 15/8/2020; 20/8/2020; 27/8/2020 ô tô
1.900.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

3 ngày 2 đêm 22/7/2020; 5/8/2020 ô tô
3.290.000 VND

LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

2 ngày 1 đêm 11/7/2020; 16/7/2020; 3/8/2020; 29/8/2020 ô tô
1.600.000 VND

NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

3 ngày 2 đêm 28/7/2020; 11/8/2020 ô tô
2.750.000 VND

PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG

2 ngày 1 đêm 14/7/2020; 01/8/2020; 13/8/2020; 29/8/2020 ô tô
1.530.000 VND

NGHỈ DƯỠNG PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG

3 ngày 2 đêm 29/7/2020; 19/8/2020 ô tô
2.560.000 VND

BIỂN VŨNG TÀU – VỊNH MARINA

3 ngày 2 đêm 7/7/2020; 4/8/2020 Ô Tô
1.690.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin