TOUR BÌNH CHÂU - VŨNG TÀU

TOUR BÌNH CHÂU - VŨNG TÀU

MINERA HOT SPRINGS BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 5/12/2020; 10/12/2020 ; 12/12/2020; 17/12/2020; 24/12/2020 ô tô
1.180.000 VND

SEAVA HỒ TRÀM - TẮM KHOÁNG NÓNG BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 28/11/2020; 19/12/2020; 23/12/2020 Ô tô
1.180.000 VND

MINERA HOT SPRINGS BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

3 ngày 2 đêm 2/12/2020; 29/12/2020 ô tô
1.880.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH

3 ngày 2 đêm 25/11/2020; 21/12/2020 ô tô
1.880.000 VND

NGHỈ DƯỠNG 03 NGÀY TẠI SNN BÌNH CHÂU

3 ngày 2 đêm 23/11/2020; 14/12/2020 ô tô
1.980.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

4 ngày 3 đêm 8/12/2020 ô tô
2.590.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)

2 ngày 1 đêm 12/12/2020; 24/12/2020 ô tô
2.000.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

3 ngày 2 đêm 24/11/2020; 15/12/2020 ô tô
3.450.000 VND

LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

2 ngày 1 đêm 26/11/2020; 15/12/2020; 26/12/2020 ô tô
1.600.000 VND

NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

3 ngày 2 đêm 8/12/2020 ô tô
2.750.000 VND

PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG

2 ngày 1 đêm 21/11/2020; 3/12/2020; 19/12/2020; 30/12/2020 ô tô
1.530.000 VND

NGHỈ DƯỠNG PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG

3 ngày 2 đêm 17/11/2020; 8/12/2020 ô tô
2.560.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin