TOUR BÌNH CHÂU - VŨNG TÀU

TOUR BÌNH CHÂU - VŨNG TÀU

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 03/10/2019; 19/10/2019; 24/10/2019; 02/11/2019 ô tô
1.130.000 VND

BIỂN HỒ CỐC – HỒ CỐC BEACH RESORT

2 ngày 1 đêm 26/9/2019; 15/10/2019; 07/11/2019 Ô tô
1.130.000 VND

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

3 ngày 2 đêm 25/9/2019; 09/10/2019; 12/11/2019 ô tô
1.780.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH

3 ngày 2 đêm 18/9/2019; 22/10/2019 ô tô
1.780.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

4 ngày 3 đêm 23/9/2019; 28/10/2019 ô tô
2.390.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)

2 ngày 1 đêm 08/10/2019; 19/10/2019; 14/11/2019 ô tô
1.990.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

3 ngày 2 đêm 24/9/2019; 29/10/2019 ô tô
3.480.000 VND

LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

2 ngày 1 đêm 26/9/2019; 17/10/2019 ô tô
1.620.000 VND

NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

3 ngày 2 đêm 18/9/2019; 23/10/2019 ô tô
2.730.000 VND

BIỂN VŨNG TÀU – VỊNH MARINA

3 ngày 2 đêm 17/9/2019; 16/10/2019 Ô Tô
1.750.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin