TOUR ĐÔNG NAM Á

TOUR ĐÔNG NAM Á

HÀ TĨNH – VIENTIANE – LUONG PRABANG – XIÊNG KHUANG

6 ngày 5 đêm 24/5/2019 Máy bay và Ô tô
10.900.000 VND

SIÊM RIỆP – PHNÔM PÊNH

4 ngày 3 đêm 13/6/2019 Ô Tô
4.250.000 VND

SINGAPORE – INDONESIA – MALAYSIA

6 ngày 5 đêm 20/6/2019 Máy bay và ô tô
11.800.000 VND

SIHANOUK VILLE – KOH RONG – KÉP – OUDONG

4 ngày 3 đêm 16/5/2019 ô tô
3.890.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin