Tour trong nước

Tour trong nước

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 4/6/2019; 10/6/2019;19/6/2019; 29/6/2019; 02/7/2019 ô tô
1.220.000 VND

BIỂN HỒ CỐC – HỒ CỐC BEACH RESORT

2 ngày 1 đêm 23/5/2019; 27/5/2019; 01/6/2019; 12/6/2019; 27/6/2019; 9/7/2019 Ô tô
1.220.000 VND

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

3 ngày 2 đêm 22/5/2019; 29/5/2019; 5/6/2019; 25/6/2019; 10/7/2019 ô tô
1.890.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH

3 ngày 2 đêm 11/6/2019 ô tô
1.890.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

4 ngày 3 đêm 20/5/2019; 17/6/2019 ô tô
2.590.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)

2 ngày 1 đêm 25/5/2019;30/5/2019; 4/6/2019; 22/6/2019; 27/6/2019; 10/7/2019 ô tô
2.260.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

3 ngày 2 đêm 12/6/2019 ô tô
3.880.000 VND

LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

2 ngày 1 đêm 28/5/2019; 6/6/2019; 26/6/2019; 4/7/2019 ô tô
1.620.000 VND

NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

3 ngày 2 đêm 22/5/2019; 18/6/2019; 16/7/2019 ô tô
2.730.000 VND

BIỂN LONG HẢI – RESORT BA SON

2 ngày 1 đêm 20/6/2019; 1/6/2019; 25/5/2019; 15/6/2019; 6/7/2019 ô tô
1.050.000 VND

BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG

2 ngày 1 đêm 18/5/2019; 8/6/2019; 13/7/2019 ô tô
1.350.000 VND

NGHỈ DƯỠNG TẠI BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG

3 ngày 2 đêm 10/6/2019; 2/7/2019 ô tô
1.980.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin