Tour trong nước

Tour trong nước

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 11/4/2019; 15/4/2019; 27/4/2019; 4/5/2019; 16/5/2019 ô tô
1.180.000 VND

BIỂN HỒ CỐC – HỒ CỐC BEACH RESORT

2 ngày 1 đêm 23/3/2019; 4/4/2019; 25/4/2019; 11/5/2019 Ô tô
1.180.000 VND

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

3 ngày 2 đêm 27/3/2019; 9/4/2019; 24/4/2019 ô tô
1.860.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH

3 ngày 2 đêm 17/4/2019 ô tô
1.860.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

4 ngày 3 đêm 25/3/2019; 22/4/2019 ô tô
2.590.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)

2 ngày 1 đêm 23/3/2019; 10/4/2019; 20/4/2019; 4/5/2019/ 8/5/2019 ô tô
2.600.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

3 ngày 2 đêm 27/3/2019; 24/4/2019; 14/5/2019 ô tô
3.450.000 VND

LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

2 ngày 1 đêm 16/4/2019 ô tô
1.580.000 VND

NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

3 ngày 2 đêm 3/4/2019 ô tô
2.600.000 VND

BIỂN LONG HẢI – RESORT BA SON

2 ngày 1 đêm 2/4/2019; 13/4/2019 ô tô
990.000 VND

BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG

2 ngày 1 đêm 30/3/2019; 20/4/2019; 18/5/2019 ô tô
1.200.000 VND

NGHỈ DƯỠNG TẠI BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG

3 ngày 2 đêm 02/4/2019 ô tô
1.860.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Thùy Dung (028) 38341074

Đăng ký nhận tin