Tour trong nước

Tour trong nước

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 28/4/2020; 9/5/2020 ô tô
1.130.000 VND

HỒ CỐC BEACH RESORT - TẮM KHOÁNG NÓNG BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 25/4/2020 Ô tô
1.130.000 VND

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

3 ngày 2 đêm 20/4/2020 ô tô
1.800.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

4 ngày 3 đêm 4/5/2020 ô tô
2.490.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)

2 ngày 1 đêm 22/4/2020; 6/5/2020; 16/5/2020 ô tô
1.990.000 VND

LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

2 ngày 1 đêm 28/4/2020 ô tô
1.490.000 VND

NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

3 ngày 2 đêm 21/4/2020 ô tô
2.490.000 VND

PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG

3 ngày 2 đêm 25/4/2020 ô tô
1.530.000 VND

BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG

2 ngày 1 đêm 23/4/2020; 4/5/2020 ô tô
1.150.000 VND

BIỂN VŨNG TÀU – VỊNH MARINA

3 ngày 2 đêm 22/4/2020 Ô Tô
1.490.000 VND

HỒ TÀ ĐÙNG – TRÃI NGHIỆM CẦU KÍNH

2 ngày 1 đêm 25/4/2020; 2/5/2020 Ô Tô
1.690.000 VND

ĐÀ LẠT THÀNH PHỐ NGÀN HOA

4 ngày 3 đêm 08/05/2020 ô tô
2.450.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin