Tour trong nước

Tour trong nước

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU

2 ngày 1 đêm 27/7/2019; 30/7/2019; 05/8/2019; 07/8/2019; 12/8/2019; 17/8/2019; 02/9/2019; 7/9/2019 ô tô
1.220.000 VND

BIỂN HỒ CỐC – HỒ CỐC BEACH RESORT

2 ngày 1 đêm 01/8/2019; 27/8/2019; 14/9/2019 Ô tô
1.220.000 VND

SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

3 ngày 2 đêm 06/8/2019; 21/8/2019; 11/9/2019 ô tô
1.890.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – TẬP THIỀN DƯỠNG SINH

3 ngày 2 đêm 14/8/2019 ô tô
1.890.000 VND

DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÌNH CHÂU – BIỂN HỒ CỐC

4 ngày 3 đêm 19/8/2019 ô tô
2.590.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP ( 5 SAO)

2 ngày 1 đêm 31/7/2019; 8/8/2019; 17/8/2019; 29/8/2019; 10/9/2019 ô tô
2.260.000 VND

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO

3 ngày 2 đêm 21/8/2019 ô tô
3.880.000 VND

LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

2 ngày 1 đêm 30/7/2019; 06/8/2019; 27/8/2019 ô tô
1.620.000 VND

NGHỈ DƯỠNG LONG HẢI – RESORT OCEANAMI VILLAS

3 ngày 2 đêm 14/8/2019 ô tô
2.730.000 VND

BIỂN LONG HẢI – RESORT BA SON

2 ngày 1 đêm 10/8/2019 ô tô
1.180.000 VND

BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG

2 ngày 1 đêm 24/8/2019; 7/9/2019 ô tô
1.350.000 VND

NGHỈ DƯỠNG TẠI BIỂN LAGI – TẮM BÙN KHOÁNG

3 ngày 2 đêm 31/7/2019; 12/8/2019 ô tô
1.980.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0908397283
Thúy Hương (028) 39293222
Mỹ An (028) 22008116
Như Quỳnh (028) 38341074

Đăng ký nhận tin